Terms & conditions

Home - Terms & conditions

Prijzen en verzendingskosten

De prijs wordt uitgedrukt in Euro.
De aangeduide prijzen zijn exclusief verzendingskosten.
De verzendingskosten zijn samengesteld uit de verzendingskosten en de handelingskost.

België met Bpost
7,50 €
Gratis verzending = vanaf 45 €

Europa met DPD
Bestelling + 4 dagen = 20 €

 

Betalingen

U bent verzekerd tegen misbruik bij de betaling van een aankoop per kredietkaart want u kan bezwaar aantekenen tegen de betaling bij het nazien van uw uitgavenstaat. U loopt geen enkel risico tot misbruik van uw kredietkaart bij een online-aankoop waarbij het SSL-systeem (Secure Socket Layer) wordt gebruikt.U bent zelfs beter beschermd dan bij een gewone aankoop waarbij u het risico loopt geld te verliezen indien uw geheime code wordt misbruikt.Uw persoonlijke gegevens die u invoert bij een elektronische betaling worden gecodeerd (SSL). Uw gegevens worden niet gebruikt door mijnfopspeen.be, noch door derden.

Het verschuldigde bedrag wordt slechts aangerekend na het opsturen van uw zending. Het is onmogelijk een hoger bedrag aan te rekenen dan hetgeen vermeld wordt tijdens uw aankoop.

Bij Elisabeth kan u betalen met VISA, Master Card, Banccontact, Dexia, ING Homepay, Paypal.

 

Levering

Je bestelling zal verzonden worden via Bpost of DPD naar het adres dat je in je bestelling heeft gebruikt.

 

Recht op terugsturen

Wij zenden u per express zeer verse producten. De producten worden in principe niet teruggenomen. Indien er een kwaliteitsprobleem zou zijn met onze producten dan dient u ons onmiddellijk te contacteren op contact@elisabeth.be. Wij zullen het desbetreffende product grondig inspecteren en u eventueel terugbetalen of andere producten opsturen. Gelieve op te merken dat indien de producten gedeeltelijk geconsumeerd zijn of schade hebben opgelopen wij het recht voorbehouden om het product niet terug te nemen. Dit geldt echter niet indien de schade te wijten valt aan een normaal kwaliteitsonderzoek.

Indien u van uw aankoop wenst af te zien na de bestelling kunnen wij in principe de aankoop niet meer te annuleren en dient u de bestelling te betalen.

 

Uw persoonlijke gegevens

Wanneer u een product bestelt bij Elisabeth wordt u gevraagd om uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer in te vullen zodat wij u de bestelling kunnen opsturen. Elisabeth verbindt zich ertoe de opgeslagen gegevens van al haar klanten te beschermen en vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens worden niet verkocht, noch medegedeeld aan derden.

 

Algemene informatie over het bedrijf

Naam van het bedrijf: Ter hof BVBA

Adres van het bedrijf: Stoofstraat 55, 1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)475 52 51 97
Email: contact@elisabeth.be

  • Naam van de online winkel: Elisabeth
  • Juridische vorm: BVBA
  • BTW n°: 472 526 392
  • Eigenaar: Mireille Misseghers

 

Overmacht

1. In geval van overmacht is Elisabeth niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Elisabeth die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, COVID 19, …